na začátek

V stínu kapradiny

V stínu kapradiny spal, svět pod hlavou měl
V stínu kapradiny snil, vím o mně ne, žel
V háji po zbojnících spal, když lámal se den
Kéž by do spánku mě vzal, jen pro jednou jen

Víly možná v hlavě měl, snad umřít si přál
Rej těch rukou, nohou, těl má na čele dál
V stínu kapradiny zhas, měl na čele šrám
Z touhy vílám na pospas já znovu ho dám

V stínu kapradiny spal, sám splácel si daň
V stínu kapradiny dál bil stohlavou saň
Já tam zrovna stála jen, tak náhodou jen
Touha má sto nálad, sen je naštěstí sen

No tak vstávej na pár chvil, zbývá touha jedné z víl
Už cinkot zní všech tamburin, tak se stává stříbrem cín

Víly možná v hlavě měl, snad umřít si přál
Rej těch rukou, nohou, těl má na čele dál
V stínu kapradiny zhas, měl na čele šrám
Z úcty k vílám na ten čas já nový mu dám

No tak vstávej na pár chvil, zbývá touha jedné z víl
Už cinkot zní všech tamburin, tak se stává stříbrem cín

No tak vstávej na pár chvil, zbývá touha jedné z víl
Že cinkot zní všech tamburin, tak se stává stříbrem cín

No tak vstávej na pár chvil, zbývá touha jedné z víl
Že cinkot zní všech tamburin, tak se stává stříbrem cín

No tak vstávej

Zelenáčova Šopa